През второто тримесечие на годината банките в еврозоната улесниха вътрешните си критерии за одобрение на кредити за бизнеса, като се очаква техните кредитни стандарти да бъдат допълнително разхлабени през третото тримесечие, показват резултати от последно проучване на Европейската централна банка.

Търговските банки от региона на единната валута също така облекчиха стандартите си за кредити за жилищни покупки, както и техните вътрешни критерии за одобрение на потребителски кредити, отчита ЕЦБ.

Самото разхлабване на кредитните стандарти беше придружено от по-нататъшно увеличаване на търсенето на кредити - позитивна тенденция, която би трябвало да подкрепи инвестициите и потреблението в еврозоната. Според ЕЦБ ниските лихвени проценти, инвестиционната активност и корпоративните сливания са предизвикали търсенето на бизнес кредити.

Кредитните институции от еврозоната също така съобщават, че техните наличности на необслужвани заеми са оказали по-слабо влияние върху политиката им за отпускане на заеми и че въздействието на необслужваните кредити се очаква да намалее допълнително през следващите шест месеца.