Банките в еврозоната отново са разширили леко кредитирането си за компаниите. През април финансовите компании са предоставили с 3,9% повече кредити, отколкото преди година, както обяви Европейската централна банка (ЕЦБ) във вторник във Франкфурт. Това е най-силният растеж от началото на годината досега.

През март плюсът все още бе 3,6%. На домакинствата са отпуснати с 3,4% повече кредити през април, отколкото година по-рано. Това е малко по-висок ръст, отколкото през март.

Данните за отпускане на заеми се следят изкъсо от монетарните власти и са част от съображенията им за паричната политика. Следващата среща по лихвените проценти ще се проведе на 6 юни във Вилнюс.

ЕЦБ обяви, че ще помогне на банките с нова серия от целеви дългосрочни заеми поради скорошния икономически спад. Така трябва да се предотврати да намалят кредитирането си вследствие на икономическия спад. Точните условия на тези дългосрочни заеми все още не са фиксирани.

Широкият паричен агрегат (М3) нараства през април с 4,7%. Икономистите очакваха по-слаб плюс - от 4,4%. М3 включва парични средства, депозити по разплащателни сметки, но също така и документи и облигации на паричния пазар. В средносрочен и дългосрочен план според икономистите паричното предлагане (широкият паричен агрегат) е тясно свързан с инфлацията. Ето защо ЕЦБ обръща голямо внимание на неговото развитие.