Трябва да доближим доходите си до средните за Европа, за да сме стабилни, каза Петър Андронов председателят на Асоциация на банките в България пред Нова телевизия.

"Не са малко задачите, които трябва да се изпълнят, за да влезе България в чакалнята на еврозоната (ERM II). Те обаче са добри за нашата икономика по принцип - подобряване на надзора, изчистване на финансовия сектор, борба с корупцията, повишаване на доходите", допълни банкерът.

Той поясни, че надзорът, извършван от европейската централна банка (ЕЦБ), има плюсове, които не можем да открием в националния надзор.

"Преминаването към това не е никак лесно. ЕЦБ е много взискателна. Не е обвързана по никакъв начин с национални теми и интереси и има доста по-стриктен и бюрократичен ефект", поясни Андронов.

Той подчерта, че за съжаление не може да бъде поставен знак за равенство между членството в еврозоната и повишаването на доходите.

"Трябва да доближим доходите си до средните за Европа, за да сме стабилни", коментира още експертът.

Андронов допълни, че приемайки еврото след години, България ще има "съвсем чистия лихвен профил на страните от еврозоната".