Словенският парламент съобщи, че е приел днес за втори път закон, изискващ от Банката на Словения да покрие всички възможни плащания към тези, които са загубили инвестициите си по време на реформата на банковата система през 2013 г., предаде Ройтерс.

С този ход се отменя вето върху закона от миналия месец от страна на Държавния съвет - горната камара на парламента, която заяви, че законът не предоставя на инвеститорите достатъчно ефикасна защита.

Въпреки че законът бе приет с 47 на 41 гласа, влизането му в сила се очаква да се забави, тъй като Банката на Словения, подкрепена от Европейската централна банка (ЕЦБ), заяви, че ще го оспори в Конституционния съд.

Банката на Словения и ЕЦБ изтъкнаха, че поставянето под отговорност на централната банка за щетите от съдебни дела, свързани със спасяването на банките, нарушава валутните и финансови правила на ЕС.

Финансовото министерство, което изготви закона, твърди, че той е в съответствие с решение на Конституционния съд от 2016 г., което призовава парламента да даде по-голяма законова защита на инвеститорите, които са загубили авоарите си при спасяването на банките.

През 2013 г. правителството наля 3 милиарда евро в притежаваните предимно от държавата банки, за да предотврати колапса им под тежестта на лошите заеми. Това позволи на страната да избегне необходимостта от международна спасителна програма.

Но субординирани облигации на стойност 600 милиона евро, издадени от затъналите в проблеми банки, бяха анулирани, както и банковите дялове, притежавани от около 100 000 акционери.