Банка ДСК оборудва с модерна озвучителна техника и високотехнологична мултимедия учебна зала "101 К" в най-новия Корпус "К" на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. Инициативата се реализира в рамките на дългогодишното партньорство между двете институции.

Модерното оборудване ще допринесе за подобряване качеството на учебния процес чрез използването на съвременни интерактивни образователни практики. Залата с 250 места ще се използва както за провеждане на лекции и учебни занимания, така и за срещи с представители на бизнеса, конференции, публични лекции и други събития. Очакванията са при присъствено обучение годишно в нея да влизат над 12 000 студента.

Снимка: ДСК

Дареното ново оборудване е поредна стъпка за ползотворно партньорство между Банка ДСК и УНСС. Двете организации си сътрудничат както по отношение на академичната дейност, така и впоследствие при бъдещата реализация на младите хора, които завършват университета. Банката участва в инициативата "Дни на кариерата в УНСС", в редица уебинари за кариерно развитие и срещи между студенти и нейни експерти в подкрепа на практическото обучение на младежите. Също така, банката и университетът заедно реализират редица съвместни проекти за подобряване изживяването на студентите и добавяне на експертиза от практиката. Сред тях са разработването на "Електронна студентска книжка" в УНСС и създаването на интерактивна зона за самообслужване на Банка ДСК за удобство на студенти и преподаватели.

"С Банка ДСК ни свързва дългогодишно успешно сътрудничество. Признателни сме им за благородния жест и тяхната ангажираност и подкрепа за българското висше образование", коментира проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС. При официалното предаване на оборудването присъстваха и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), а от страна на Банка ДСК - Върбан Радков, директор на дирекция "Партньорства, централизирани продажби и алтернативни канали за дистрибуция" и Анна Терзиян, експерт "Бизнес развитие".

Снимка: ДСК