Международният икономически форум на Българската банка за развитие под наслов "Пътища за партньорства" ще се проведе на 18 юни в София. Тази година събитието ще мине под знака на 20-годишния юбилей на банката. ББР Форум 2019 ще пренесе в София европейската дискусия по програмата InvestEU и бъдещия й потенциал в региона на Югоизточна Европа.

Ще бъдат обсъдени практическите аспекти на програмата, новите бизнес модели и възможностите за регионални партньорства.Говорители ще бъдат министърът на икономиката и принципал на ББР Емил Караниколов, главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев, представителят на Европейската комисия г-ца Флорентин Хопмайер,член на Кабинета на вицепрезидента Юрки Катайнен с ресор "Работни места, инвестиции, растеж и конкурентоспособност", Яцек Трушчински от Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" (DG ECFIN) на Европейската комисия,Марсел Рой - Генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки и агенциите за развитие (EAPB), Карло Монтичели - Вицегуверньор в Банката за Развитие към Съвета на Европа,Андреас Бейкос - Ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България.

Дискусията ще разгледа важни въпроси за работата на банките за развитие в контекста на Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027. Основните са: как чрез съвместни проекти ще се подпомогнат стратегическите цели на икономиките и развитието на инфраструктурата и как най-голям брой сектори и региони може да се възползват от европейските средства чрез гаранционната програма "InvestEU".

 InvestEU

Програмата InvestEU ще надгради успеха на Плана Юнкер и дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Чрез нея през следващия програмен период ще бъде насърчена инвестиционната дейност и модернизацията на европейската икономика Очакванията на Комисията са, че чрез привличането на частни и публични инвестиции InvestEU ще генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия ЕС.