Ускоряването на растежа на българската икономика все още не е приключило. Въпреки лекото понижение на очаквания годишен ръст на БВП до 4%, през 2018 г. икономиката на България е на път да отчете най-високия темп на растеж от световната финансова криза насам.

Това прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния си тримесечен анализ за икономиката на ЦИЕ.

"Очакваме реалният ръст на БВП да достигне 4% на годишна база, подкрепен от нарастването на доходите, увеличаването на финансираното с кредит потребление на домакинствата, както и от съживяването в строителството на жилища, наред с усвояването на повече средства от ЕС. Тези фактори се очаква да спомогнат за това растежът да е достатъчно широко базиран и устойчив, така че да се забави едва незначително през 2019 г. до 3,9% на годишна база", се посочва в анализа на експертите.