Към края на 2018 година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове възлизат на 3906 млн. лева и нарастват на годишна база с с 332.9 млн. лева (9.3 на сто), съобщава БНБ.

Като процент от Брутния вътрешен продукт общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2018 г. е 3.6 на сто, при 3.5 на сто от БВП към декември 2017 г.

Към края на 2018 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1501.2 млн. като на годишна база се увеличават със 181.9 млн. лева (13.8 на сто).

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават на годишна база с

49.6 млн. лева (9.3 на сто), а тези на балансираните фондове /инвестиращи в акции и и облигации/ се увеличават с 40.8 млн. лева (15.3 на сто) до 307 млн. лева.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават отново на годишна база с 91.6 млн. лева (17.6 на сто) до 611 млн. лева.