Общите месечни приходи, администрирани от Агенция "Митници" през март 2022 г., са в размер на малко над 1,027 млрд. лева и превишават приходите от същия месец на миналата календарна година с 243,5 млн. лева (31,1 на сто), съобщава Агенция "Митници". По-високи постъпления се отчитат при ДДС при вноса и митата.

Приходите от ДДС при внос възлизат на 596,3 млн. лева и регистрират ръст от 64,9 на сто или с 234,7 млн. лева повече в сравнение с март 2021 г. За втори пореден месец приходите от ДДС от внос отбелязват най-висока стойност, отчитана като месечен приход от този приходоизточник, посочват от агенцията.

За март 2022 г. постъпленията от мита са 34 млн. лева, което е с 12,7 млн. лева (59,6 на сто) повече в сравнение с март 2021 г.

Графика: Агенция "Митници"

396,2 млн. лева са касовите приходи от акцизи през март 2022 г., което е с 3,6 млн. лева (0,9 на сто) по-малко от отчетените през същия месец на предходната година. И през март върху приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия продължава да оказва влияние формираното презапасяване от януари 2022 г. в резултат от въвеждането на нов образец на бандерол (в сила от началото на 2022 г.).

Общият размер на проходите от акцизи за първото тримесечие е близо 1,264 млрд. лева, което е с 57,9 млн. лв. повече от същия период на миналата година. По групи акцизни стоки най-висок ръст - с 9,6 на сто, има при приходите от горива.

През периода първото тримесечие (януари-март 2022 г.) приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция "Митници", са в размер на 2836,0 млн. лева. Постъпленията са с 617,1 млн. лева (27,8 на сто) над отчетените 2218,9 млн. лева през сравнимия период на 2021 г.

Очаква се общите приходи на Агенция "Митници" за април 2022 г. отново да надхвърлят 1 млрд. лева.