Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), в края на септември 2019 година са 10.168 млн. броя, съобщава Българската народна банка. На годишна база те намаляват с 1.2 на сто. Общият им размер e 79.264 млрд. лева и нараства със 7.6 на сто на годишна база при 6.4 на сто годишен ръст в края на юни 2019 година.

В края на септември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.2 на сто, а размерът им се увеличава с 3.9 на сто. Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на септември 2019 г. са 597 хил. броя, което представлява спад от 5.1 на сто спрямо края на същия месец на 2018 г. В края на третото тримесечие на 2019 г. размерът на тези депозити е 25.377 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 6.4 на сто.

В края на третото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.571 млн., като намалява на годишна база с 0.9 на сто. Размерът на тези депозити в края на септември 2019 г. е 53.887 млрд. лева, като нараства с 8.2 на сто на годишна база.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2019 г. са 3.130 млн. броя. На годишна база те нарастват с 2 на сто при 1.8 на сто годишно повишение в края на юни 2019 година. Общият им размер e 57.837 млрд. лева, като той се повишава с 6.7 на сто на годишна основа.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2019 година са 151 хил. броя. В края на септември 2019 г. те спадат на годишна база с 0.9 на сто при годишно понижение от 1.3 на сто в края на предходното тримесечие. Размерът на тези кредити е 34.459 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.1 на сто на годишна база в сравнение с 4.8 на сто годишно увеличение в края на юни 2019 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0.03 на сто, а размерът им - с 1.9 на сто.

В края на септември 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 2.2 на сто на годишна база, като достига 2.979 млн. Размерът им нараства на годишна база с 9.1 на сто, като достига 23.378 млрд. лева, при 8.1 на сто годишно нарастване в края на предходното тримесечие.