Най-голямата нидерландска банка Ай Ен Джи (ING) обяви днес печалба преди отчитане на данъци от 1,02 млрд. евро за първото тримесечие на текущата година, което е спад с 35,7 процента спрямо същия период на миналата година, предаде Ройтерс.

Като причина банката посочи по-големите резерви, заделени за осигуряване срещу евентуалните последици на кризата, предизвикана от коронавируса.

Въпреки това резултатите са по-добри от очакваното. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха печалба преди данъчни отчисления от 549 млн. евро. Кредитната институция предупреди обаче, че влиянието на пандемията е достигнало повечето пазари в средата на март.

Ай Ен Джи е заделила 661 млн. евро като кредитни резерви през тримесечието спрямо 207 млн. евро през същите месеци на 2019 година. Банката е увеличила и резервите си за покриване на увеличените рискове.

Като цяло брутните резултати са се подобрили в голямата мрежа за банкиране на дребно на Ай Ен Джи в Нидерландия, Белгия и Германия, макар междубанковите операции да са се свили. Основното кредитиране се е увеличило с 12,3 млрд. евро през тримесечието, а клиентските депозити са нараснали с 9,2 млрд. евро.