Те са емитирани в периода 05.07.1999 г. - 31.12.2012 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 15 май тази година, съобщиха от централната банка. 

След тази дата възпоменателните монети, емитирани в периода 05.07.1999 г. - 31.12.2012 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и със срок на обмяна до 31 декември 2019 г.