България е усвоила досега едва 4,57 на сто от предназначените й европейски средства през финансовия период 2007 - 2013 г., които се оценяват на около 8 милиарда евро, и ако това темпо се запази, не може да се очаква повече от 15 процента усвояване до края на периода.
Това се отбелязва в доклад на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на европейските фондове в България, представен заедно с организацията CEЕ Bankwatch Network. Коалицията включва 40 неправителствени организации в страната ни, а в CEЕ Bankwatch Network, която наблюдава дейността на европейски финансови институции и усвояването на техни средства - организации от 14 европейски страни.
През септември министърът по еврофондовете Томислав Дончев изнесе данни, според които са усвоени 8% от средствата, а над 31% са договорени. От съобщението не става ясно, защо неправителствената асоциация, посочва двойно по-малък проецнт на усвояване.
Изнесените данни в доклада сочат, че България не може да разчита на европейски средства за решаване на значителни икономически и социални проблеми. Напротив, страната ни, която се счита за най-бедната в Европейския съюз, е изправена пред реална опасност да се превърне в нетен вносител в бюджета на съюза.
Докладът изброява няколко по-важни причини за слабото усвояване на европейски средства - лошо планиране на проектите, слаба административна подготвеност, прекалени бюрократични изисквания, които отблъскват потенциални кандидати, неосведоменост за възможностите и начините да се кандидатства по европейски проекти, корупция, страх да се одобряват проекти от компетентни лица.
Според доклада Оперативна програма "Регионално развитие" ще послужи реално не за развитие, а за "някаква поддръжка" на регионите в България, Оперативна програма "Транспорт" е станала доказателство за "безпътица в транспортната политика", в Оперативна програма "Административен капацитет" има усвояване на средства, но няма изграден капацитет.
Малки, но все пак положителни стъпки направи новият министър по усвояването на европейските фондове Томислав Дончев, който започна кампания за разясняване как общините да кандидатстват за спечелване на европейски проекти. Това е важно, тъй като половината общини в България не знаят как да кандидатстват, заяви Петко Ковачев, изпълнителен директор на Института за зелена политика.
Представилите доклада не се ангажираха с оценка дали крайно слабото усвояване на европейски средства няма да се отрази върху техния размер през следващия европейски финансов период 2014 - 2020 г. Все пак те отбелязаха, че има слухове", според които Европейката комисия готви намаляване на отпусканите европейски средства като едновременно ще бъде засилен контролът за изразходването им.