От средно 0.50 лв. в края на 2008 г. услугата вече струва 0.90 - 1 лв. Освен това трезорите масово удържат пари само за проверка на състоянието на сметката.
Все повече банки начисляват такса за обслужването на картата, както и за плащане през ПОС терминали в магазините, сочи справка на "Сега" в тарифите на банките на интернет страниците им.
През последната година и половина таксите за теглене през банкомат с най-масовите карти - "Маестро" и "Виза електрон", са се увеличили почти двойно.
От около 0.50 лв. през 2008 г. те почти навсякъде вече се движат в рамките на 0.90 - 1 лв. Тази цена се отнася само за клиентите, ползващи банкомати на трезори, различни от тези на банката-издател на картата. Все повече банки събират такса и за проверка на салдото по сметката през банкомат