Известна активност на банковия пазар през лятото отчитат анализатори в разгара на лятото. Независимо, че само няколко банки предложиха новости по своите продукти през лятото, това все пак показва известна активност на банковия пазар в период, който традиционно се характеризира с точно обратното, коментират финансови експерти.
В края на август влизат в сила промените в Закона за потребителския кредит, според които банките няма да могат да променят едностранно методологията за изчисляване на лихвения процент след сключването на договора за кредит. Измененията, гласувани миналия месец, предвиждат кредиторите да публикуват на интернет страницата си текущия размер на използваните от тях референтни лихвени проценти и методологията си за определяне на референтния лихвен процент.
Прието бе още кредиторът да поддържа на сайта си и данни за размера на всички референтни лихвени проценти, които е определил. Според вносителите на промените това е необходимата стъпка, която ще защити потребителите, и ще бъде неоценима в условията на криза.
Според финансовите експерти обаче методологиите на банките за определянето на референтните лихвени проценти са толкова сложни, че практически е невъзможно за обикновен човек, а дори и за експертен наблюдател на пазара на кредити, да установи как биха варирали тези лихви. Ако се запази сегашната ситуация - промените на лихвите да се правят по вътрешна субективна преценка на банките, ще се стигне до нови остри реакции на потребителите, смятат финансови специалисти. По тяхно мнение по-справедливо за всички участници на финансовия пазар ще бъде фиксирането на лихвите по кредитите на пазарен принцип.
От своя страна Българската национална асоциация на потребителите съветва при вземането на кредит или стоки на изплащане клиентите да искат пълна яснота за определянето на лихвите и таксите. Преди да подпишете договор за кредит имате право да получите ясна информация за крайната цена на кредита, колко ще платите под формата на лихви, всички такси и разходи, които банката ще начисли за кредита, колко ще плащате всеки месец и колко месеца ще продължи това.
Важно е да знаете и годишния процент на разходите /ГПР/, посочват експертите. ГПР помага да сравните различни кредити и да се уверите, че няма скрити такси и разходи и така да намерите най-добрата оферта. ГПР е различен от лихвения процент, обявен от банката или магазина. Колкото по-нисък е ГПР, толкова е по-малка е цената на заема, обясняват специалистите.
Преди да се обвържете с кредит, бъдете сигурни, че може да го върнете.
Не се оставяйте да ви убедят за по-голям заем, отколкото ви е нужен. Взимането на кредит е като пазаруването.
Първата оферта, която получите, може би не е най-добрата, сравнете с други предложения, обясняват от асоциацията. Банката, застрахователната компания или друга финансова институция трябва да ви дадат информация за себе си, основните характеристики на услугата, която предлагат, условията на договора, както и крайната цена, включително допълнителни разходи и такси, които биха могли да съществуват.
Прочетете добре целия договор, но много внимателно текста с дребния шрифт. Ако не разбирате някоя клауза, потърсете съвет.
Обърнете внимание на периода на заема - колкото по-кратък е, толкова повече пари ще спестите, напомнят от неправителствената организация. От асоциацията съветват да се внимава за клаузи, при които се дава право банката да увеличи цената, без да ви дава право да се откажете от договора или ако не изпълните някое от задълженията си, да ви налагат да платите несъразмерно висока компенсация. Ако купите застраховка или друга финансова услуга онлайн имате право да се откажете от договора през т.нар. период за размисъл. Обичайно той е 14 дни, но при застраховки и пенсии е 30 дни, посочват експертите. Не трябва да давате обяснение за решението си или да плащате такси, но може да ви се наложи да възстановите разходите за вече предоставените ви услуги. Преди да подпишете договора трябва да бъдете информирани за правото ви на отказ.