Приходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване към края на юни са със 119.4 млн. лв. по-малко от заложените. Това показва отчетът на Националния осигурителен институт за първото полугодие, предаде БТА.
Според отчета до края на юни са постъпили 122,2 млн. лв. по-малко приходи от осигурителни вноски, което се равнява на около 160 хиляди по-малко осигурени от планираните.
До края на годината на база на отчета за първото полугодие се очаква приходите да са с 206, 3 милиона лева по-малко от планираните. Прогнозите за разходите на НОИ е те да намалеят и към края на 2010 година да са с 147,8 млн. лв по-малко. Това според анализа на НОИ се дължи на антикризисните мерки за промяна в изплащането на краткосрочните болничните, отлагането на увеличението на "вдовишката добавка" и на добавката към пенсиите на хората над 75 години.
Падането на тавана на обезщетението за безработица ще доведе до допълнителен разход от 45,3 милиона лева, но крайният ефект от антикризисните мерки е спестени 148,5 милиона лева, се отбелязва в очета.
Пенсионерите към юни са 2 191 235, с 1598 по-малко в сравнение с май 2010 г. Средната пенсия е 262,33 лв., което е 58,3 процента от нетния осигурителен доход за май 2010 г. Средната пенсия на пенсионер за осигурителен стаж и възраст е 284,00 лв.
Очакваният дефицит в края на 2010 година е 55,7 милиона лева.