Банка ДСК и ПОК ДСК Родина предоставят съвместно нова възможност – проверка на осигурителна партида.
Компаниите от финансовата група на Банка ДСК дават възможност за бързо и лесно получаване на информация за управляваните средства.
ДСК Директ е продукт за електронно банкиране , предоставящ възможност за получаване на детайлна информация за личните разплащателни сметки по всяко време, нареждане на преводи, използване на спестовна компонента или виртуален срочен депозит.
Сега осигурените лица във фондовете на ПОК ДСК Родина могат да се възползват от още една услуга, включена в ДСК Директ – проверка на личната осигурителна партида. Изискванията за ползване на услугата са наличието на поне една разплащателна сметка в лева с дебитна карта по нея. Достъпът до интернет банкиране ДСК Директ за граждани се предоставя в момента на заявяване без такса, и искането за достъп се попълва във всеки клон на Банката. За да правите справки за състоянието на личната си осигурителна партида във фонд, управляван от ПОК ДСК Родина, е необходимо да имате личен ПИН код. Той може да се получи в офис на Банка ДСК, както и в централния офис на пенсионното дружество.