Три банки няма да прилагат новите стандарти за прехвърляне на банкови сметки, които влизат в сила от 1 ноември, съобщи Асоциацията на банките в България(АББ). Това са Българска банка за развитие, ING - клон София и БНП Париба. Трите дружества са аргументирали решението с липса или много малък брой на разплащателни сметки на физически лица при тях, обобщават от АББ.
Споразумението за прехвърляне на банкови сметки от страна на гражданите иа за цел да улесни процедурата по прехвърляне на разплащателна сметка от една банка в друга. В момента това е свързано с редица подробности, за които след промяната грижа ще има банката, при която клиентът прехвърля парите си. Тя ще играе ролята на посредник между клиента и банката, от която той прехвърля сметката.
Банката ще трябва да подаде вместо клиента искането за прехвърляне и да му осигури всичката необходима информация и консултации, от които има нужда. Реално тя ще се грижи за връзката между клиента и банката, от която се прехвърля, въпреки че той запазва възможността да прави това самостоятелно. "Важно за процеса е, че водеща роля в него има новата банка(при която клиентът прехвърля сметката). Тя съдейства по различни начини в процеса на прехвърляне, включително и като му предоставя искането за прехвърляне в стандартен формат и му помага да го попълни", обяснява Елеонора Христофорова от АББ. Промените няма да засегнат сметки с отрицателно салдо или такива, които са под запор.
Сметките, които обслужват кредити и инвестиционни услуги, също няма да попаднат в обхвата на реформата. Текстът на споразумението може да откриете на сайта на АББ.