По случай 31 октомври - Международен ден на спестовността, Алианц Банк обявява първите две седмици на ноември за Дни на модерното спестяване. Всеки, посетил офисите на банката в цялата страна, ще получи изчерпателна информация за новите спестовни продукти на Алианц: Депозит Три напред и Online Спестовна сметка. Депозит Три напред е срочен 9-месечен депозит, който се състои от три тримесечни периода. Лихвата за трите периода нараства: 7%; 8% и 9% в лева и 6%; 7%; 8% в евро. Клиентите свободно могат да теглят средства на края на всеки тримесечен период. Online Спестовна сметка е най-новият спестовен продукт на Алианц Банк, който се открива и управлява изцяло в Интернет. Online Спестовна сметка съчетава предимствата на един високодоходен депозит, гъвкавостта на разплащателна сметка и предимствата на модерното банкиране от разстояние. Тази сметка може да се открие, да се захранва и да се нареждат преводи от нея по всяко време на денонощието чрез Интернет банкиране на Алианц Банк. За първи път в българската банкова система, клиентите на Онлайн Спестовната сметка ще подпишат онлайн своя договор чрез електронен сертификат. Лихвите - до 7% за спестявания в лева и 5 % - в евро са преференциални до 31 декември 2009 г. и се начисляват за всеки ден от престоя им по сметката. Интернет банкирането на Алианц Банк позволява нареждане на преводи и плащане на сметки; справочна информация за услугите, ползвани от клиентите; множество улеснения за фирмите във всекидневния им досег с банките. Алианц Банк България организира три презентационни центъра за модерно банкиране. През следващите седмици всеки, посетил един от офисите на банката на адреси: София, бул. М. Луиза 65, бул. Дондуков 8-10 и бул. Цариградско шосе № 14, бл.11, ще получи както презентация , така и безплатно интернет банкиране и възможност да се възползва от преференциите при откриване на Online Спестовна сметка