Българската банка за развитие (ББР) ще отпусне 100 млн. лв. за финансиране на земеделски производители. Средствата се предоставят под формата на целеви кредитни линии на търговските банки в страната. Максималният размер на кредитната линия към една търговска банка не може да надхвърля 25 млн. лв. До този момент 12 български банки са заявили интерес към получаване на целева кредитна линия. С осем от тях вече са подписани споразумения за предоставяне на кредитни линии. Общият размер на предоставените средства по сключените договори с търговските банки възлиза на 33 млн. лв. С целевия ресурс банките ще могат да предоставят заеми за оборотно кредитиране на селскостопански производители при атрактивни условия. Максималният размер на заемите ще е до 500 хил. лв., а лихвата е фиксирана за целия период на заема и е в размер до 7,5%. Срокът на погасяване е до 18 месеца. Наскоро от банката съобщиха, че тя е сключила договори за кредити по схемата за подпомагане на бизнеса в размер на 112,6 млн. лева. Досега правителството е отпуснало 250 млн. лв. по тези заеми, които са с 8% лихва, а общият предвиден ресурс е 500 млн. лв.