Договорен и в процес на усвояване е почти половината от ресурса, насочен от Българска банка за развитие към 13 търговски банки, казва още Геков. От отпуснатите от бюджета 250 млн. лв. до момента са сключени договори за кредити в размер на 112.6 млн. лв. Крайните получатели на средствата ползват парите при 8% годишна лихва, максимален срок за връщане 10 години плюс 3 години гратисен период и размер на кредита до 2 млн. лв.