Банките капитализират печалбите си за миналата година, както обещаха на БНБ. Това показва проучване на "Дневник" сред кредитните институции. Около края на първото тримесечие започва "сезонът" на годишните общи събрания. На тях едно от решенията, които се взимат от акционерите, е за съдбата на финансовия резултат за изминалата година. Очертаващата се на този етап тенденция е отказ от разпределяне на дивиденти от българските банки и заделяне на печалбите за подсилване на капиталовата база. Такава беше и препоръката на централната банка, отправена към кредитните институции още през октомври миналата година. Чрез капитализирането на финансовия резултат се създава допълнителен буфер, който е важен в условия като сегашните - на глобална криза. Това е логичното и разумно решение с оглед на финансовото здраве на сектора, коментират банкери. Решения за реинвестиране на печалбата взеха вече акционерите на няколко банки, чиито годишни общи събрания минаха. Уникредит Булбанк, която обикновено разпределя дивидент, тази година обяви, че капитализира цялата печалба - 292 млн. лв. Така банката създава условия да увеличи допълнително финансирането за фирми и граждани през очаквано трудната за икономиката ни 2009 г., коментираха след събранието от Уникредит Булбанк. Втората по големина кредитна институция - Банка ДСК, също ще реинвестира цялата си печалба за миналата година, която е 268.7 млн. лв. след облагане с данъци. Общото събрание на акционерите, провело се на 20 март, е взело решение за капитализирането й, каквато е и практиката, откакто банката е собственост на унгарската ОТП банк. Акционерите и на МКБ Юнионбанк - унгарската МКБ банк, също са взели решение за капитализиране на финансовия й резултат за 2008 г., който е в размер на 14.5 млн. лв. Съветът на директорите на Пощенска банка ще предложи на акционерите на предстоящото й събрание, което ще се проведе след един-два месеца, печалбата от 90 млн. лв. да се задели в капитала на банката. На извънредно общо събрание в петък акционерите на "Пощенска" са взели решение за увеличение на капитала й с 206.6 млн. лв. ПИБ също предвижда капитализиране на цялата нетна печалба за 2008 г. - 50.9 млн. лв. (неконсолидирана), решението за което ще се вземе на събранието на банката на 29 май. Прокредит банк също предвижда да задели печалбата си от 14 млн. лв. в капитала на предстоящото другия месец общо годишно събрание. И Българо-американската кредитна банка няма да разпределя дивидент - предвижда се да задели печалбата си от 54 млн. лв. в резервите. Решението ще се вземе от акционерите й на общото събрание на 29 април. Годишното общо събрание на акционерите на Банка Пиреос България е насрочено за 28 април, като на него ще се вземе решение за разпределянето на финансовия й резултат. На ОББ събранието също предстои. В сегашната ситуация чрез заделянето на печалбата в капитала банките увеличават "резерва" си срещу евентуални негативни ефекти от влошаване на портфейлите, каквито очаквания са налице. При наличието на повече капиталов излишък възможностите им за абсорбиране на лоши кредити са по-големи, а и така се осигурява ресурс за кредитиране.