Райфайзенбанк повишава лихвените проценти по срочните депозити в лева, евро и щатски долари. Лихвените проценти за едногодишните депозити в лева са 9.30% на годишна база за влогове над 20 000 лева, в евро – 7.80% на годишна база за влогове над 20 000 евро, в щатски долари – 3.80% годишно. За суми до 20 000 валутни единици, лихвените проценти са 8.80% годишно за депозити в лева и 7.30% на годишна база в евро. Промоционалните условия важат за новооткрити влогове до 15 май 2009г. и са валидни за първия период на депозита. Лихвените проценти по шестмесечните депозити в лева са 9.10% на годишна база за суми над 20 000 лева и 8.60% за суми между 500 и 20 000 лева. В евро, лихвеният процент е 7.60% годишно за суми над 20 000 евро и 7.10% за суми между 250 и 20 000 евро. Минималната сума за откриване на срочен депозит е 500 лева, 250 евро или щатски долари. Депозитите в Райфайзенбанк (България) са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете, съгласно действащото законодателство.