Той ще се нарича „Президент” и е тримесечен като лихвата е 5,5% на годишна база и се изплаща еднократно на падеж. Промоцията е предназначена за физически и юридически лица и е в сила до 9 май 2009, включително. Банката няма изискване за минимална сума за откриване, а клиентите могат свободно да довнасят средства по всяко време на депозита. Банката няма такси за откриване, обслужване или закриване на депозита.