Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през март с 0,3% спрямо февруари, когато нарасна с 0,3 на сто, като това е първо понижение на месечната инфлация от юли 2017-а година насам.

На годишна база инфлацията през февруари нарасна с 2,2% след повишение с 2,0% през февруари. Това представлява известно ускоряване на растежа на инфлацията за втори пореден месец от началото на годината и след като през ноември 2017-а година потребителските цени скочиха до петгодишен връх от 3,0% (най-висока инфлация от февруари 2013 година насам) преди да последва рязко забавяне на инфлацията до 1,8% през януари 2018-а година.

Средногодишната инфлация за периода април 2017 - март 2018 година нарасна с 2,2% спрямо периода между април 2016 и март 2017 г.

През март тази година цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се понижиха с 0,4% спрямо предходния месец, а цените на облеклото и обувките - с 0,5%, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия се повишиха с 0,3 на сто.

Увеличение с 0,1% отбелязаха цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, докато цените за здравеопазване се понижиха с 0,1%, на съобщенията се повишиха с 0,2%, а на транспорта се свиха с 0,6 на сто.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) се понижи през март с 0,2% на месечна база, докато на годишна база хармонизираната потребителска инфлация в нашата страна нарасна с 1,9% след слабо повишение с 1,5% през февруари с едва 1,3% в началото на годината.

Данните на НСИ са знак за известно отслабване на инфлационния натиск, който беше в сила през последните месеци на миналата година, но са и поредно доказателство, че българската икономика успя да се измъкне трайно от състоянието на дефлация или на ценова стагнация, в което се намираше в периода между 2013 и 2016 година.