Регистрираните търговци на борсата са 20. Те вече могат да подават оферти със срок на доставка след 00:00 ч. (ЦЕВ) на 12 април 2018 г.

Системата на БНЕБ поддържа 24-часова търговия, като оферти могат да се правят до 60 минути преди началото на доставката.

Минималното количество електроенергия, което може да се търгува, е 100 киловатчаса и най-малката стъпка за наддаване е 10 евроцента.

Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ-София, има лиценз за организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България от 2014 г. Компанията има борсови сегменти "В рамките на деня", "Ден напред" и "Централизиран пазар двустранни договори".