След като през февруари основният индекс SOFIX на БФБ-София загуби близо 4% от стойността си, през март спадът му се задълбочава до над 5%, а от включените в него 15 най-ликвидни компании, емисиите само на 3 от тях завършват третия месец на годината на печалба.