Това показва проучване на Ernst & Young Bulgaria (EY Bulgaria), проведено в периода ноември – декември 2017 г., относно развитието на банките през 2018 г., цитирано от Инвестор.

Барометърът на банките в България излиза за трети път и проследява доверието на висшия банков мениджмънт към икономиката, банките и банковата система в България. Според проучването никой от участниците в него не очаква увеличение на просрочените заеми. Банковите мениджъри не очакват и големи промени в политиките за отпускане на кредити в краткосрочен план.

Повечето банкери прогнозират по-либерални условия за кредитиране на малкия и среден бизнес в България (57%), както и за секторите енергетика и минодобив (57%) и IT (43%). През последните две години строителството възстанови позициите си като перспективен сектор, пише в доклада на EY Bulgaria. Не е изненада, че 71% от банковите мениджъри очакват да няма промяна в условията за кредитиране в строителния сектор.

Според 71% от участвалите в запитването няма да има промяна и в кредитирането на здравния сектор. 71% от анкетираните смятат, че нарастването на кредитирането отразява устойчивия растеж на българската икономика, докато останалите 29% считат, че развитието на кредитирането се дължи на цикличност. 63% от банковите мениджъри у нас очакват слабо подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а 86% от тях очакват подобрение на финансовото представяне на управляваната от тях банка, показват още резултатите.