Общият показател на доверие се увеличава заради позитивните нагласи на живеещите в градовете. Неблагоприятни очаквания за изменението на цените са отчетени сред повече хора, отколкото през октомври миналата година, когато е последната анкета за потребителските нагласи.

От националната статистика отчитат по-позитивни нагласи за покупка на дълготрайни активни, но ниските равнища на лихвите по депозитите карат все повече хора да оценяват възможностите за спестяване като „неблагоприятни“.

Хората в селата са песимистични за развитието на икономиката и за финансовото състояние на собствените си домакинства през годината. В градовете оценките са по-скоро позитивни.