Банката обвинява за последните слаби финансови резултати одобрената през декември мащабна данъчна реформа в САЩ.

Най-големият кредитор на Германия Дойче обяви в петък, че през четвъртото тримесечие на миналата година е отчетена нетна загуба от 2,18 млрд. евро спрямо загуба за 1,89 млрд. евро през същия период на 2016-а година. След облагането с данъци, загубите бяха в размер на 2,19 млрд. евро

В рамките на трите месеца до края на декември приходите на Дойче банка се свиха с 19% до 5,71 млрд. евро с оглед на слаби финансови резултати в нейното корпоративно и инвестиционно банкиране.

Приходите от корпоративното и инвестиционното поделение на банката се понижиха с 16% до 2,73 млрд. евро, тези от продажби и търговия спаднаха с 27% до 886 млн. евро, докато финансовите приходи бяха с 16% по-малко спрямо година по-рано и в размер на 522 млн. евро.

Очакванията на инвеститори и анализатори бяха за доста по-скромни загуби след облагането с данъци в размер на 1,3 млрд. евро и за по-големи по размер приходи за 6,17 млрд. евро.

Дойче банк обвини за слабите си финансови резултати в края на миналата година гласуваната през декември най-мащабна от десетилетия насам данъчна реформа в САЩ, като отбеляза, че в противен случай тя щеше да излезе на печалба за цялата 2107-а година.

Водещата германска банка отчете, че се наложило да плати такси в размер на около 1,4 млрд. евро във връзка с промененото американско данъчно законодателство, като тези такси произтичат от корекция на оценката на нейните т.нар. “отсрочени данъци върху активите“ в САЩ. Отсрочените данъчни активи представляват минали кредити и удръжки, които компаниите могат да използват, за да компенсират бъдещите плащания на данъци.

Според Дойче банка, без таксите за 1,4 млрд. евро, свързана със стойността на отложените данъчни активи, германският кредитор би трябвало да отчете нетни приходи за 2017-а година в размер на 900 млн. евро в сравнение със загуба от 1 млрд. евро година по-рано. Включвайки тези такси обаче банката отчете за миналата година нетна загуба от 512 мнл. евро, но след загуба за цели 1,4 млрд. евро през 2016-а година.