Българска фондова борса – София съобщи на сайта си, че на 31 януари е получила писмо от Български енергиен холдинг (БЕХ), че има официална нотификация от Европейската комисия (ЕК) за сделката за придобиване на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ).