Основният индекс SOFIX на БФБ-София отчита чувствително повишение през първия месец на 2018 година, въпреки че от включените в него 15 най-ликвидни компании, емисиите само на 7 от тях завършват януари на печалба.