Това каза София Касидова, бивш зам. министър на икономиката, в студиото на телевизия "Блумбърг".

"България трябва да приеме еврото и колкото по-скоро стане това, толкова по-добре, все пак страната е пълноправен член на Европейския съюз. Дилемата тук е друга и тя е в самата същност на еврозоната, като такава, а именно, че тя е създадена, като съюз на страни, които имат една и съща валута", смята Касидова.

Според нея, еврозоната се намира в процес на много дълбоко преструктуриране, което започна да звучи с голяма актуалност по време на финансовата криза и проблемите с Гърция. Когато се говори за реформа на Европейския съюз, то в основата стои реформата на еврозоната, обясни Касидова.

"Проблемът е - еврозоната, за да продължи да съществува, като съюз на страни, които имат обща валута и съответно обща монетарна политика, означава, че трябва да се стигне до в голяма степен икономически синхрон. Тоест, тези държави да се намират в състояние, в което ако има външни икономически шокове, то те ще бъдат повлияни еднакво. Означава също и че трябва да имат много висока степен на синхронизация и връзки между икономиките си", поясни тя.