Българската народна банка издаде предварително одобрение за прякото придобиване от КЕЙ БИ СИ Банк НВ, Белгия, на 99.91% от капитала на Обединена българска банка АД, в резултат на което Обединена българска банка АД ще стане дъщерно дружество на КЕЙ БИ СИ Банк НВ в България, наред със СИБАНК ЕАД.