17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


 

Стандартните депозити за малки и средни предприятия предоставят възможността за избор на най-подходящ за Вас срок (краткосрочен или дългосрочен), валутата в която да спестявате и така да управлявате по-добре свободните си парични средства.


Стандартни депозити мога да служат, като обезпечение по кредити и други гаранционни сделки.
 

През 2007 СИБАНК стана част от белгийската банково-застрахователна група КВС , чиято дейност е насочена към физическите лица, МСП и клиенти със средна капитализация на местните пазари в Белгия и Централна и Източна Европа (Чехия, Словакия, Полша, Унгария и България).Интегрирането в структурите на КВС заедно със ЗПАД ДЗИ позволява добро партньорство между двете институции и иновативен подход при предлагането на нови за българския пазар банково - застрахователни продукти.

 • Титуляр- юридически лица и ЕТ
 • Срок на депозита от 7 дни до 24 месеца
 • Възможност за избор на валута - BGN, EUR, USD 
 • Минимална сума: за 7 дневни и 14 дневни 10 000 лева, евро или щатски долари, за срокове от 1 месец до 24 месеца 1 000 лева, евро или щатски долари
 • Гарантирана доходност – фиксиран лихвен процент за срока на депозита
 • Спестява време – на датата на падеж автоматично се подновява за същия срок при действащия лихвен процент към момента, без да налага посещение в Банката.
 •  
 • Без такса за откриване
 • Без такса за поддръжка
 • Без такса за закриване
Лихвите за 7 и 14-дневни депозити се изчисляват на база 365 лихводни в годината.

Лихвите за останалите видове срочни депозити се изчисляват на база 360 лихводни за годината.

Влоговете в левове и в чуждестранна валута на български и чуждестранни физически и юридически лица  в СИБАНК ЕАД, независимо от броя и размера им, са гарантирани от Фонда за гарантиране на влогове в размер до 196 000 лв. съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

 

Допълнителни услуги

 • Интернет банкиране
 • Дебитна карта Visa Business Electron
 • Превод на заплати на служители и пакет от услуги за обслужване на служители
 • Фирмени кредити
 • Банкови гаранции  

 


Виж Лихвен бюлетин.

 

Oще услуги на банката

Контакти

СИБАНК АД, София

Зелена линия: 0800 14014

Централа

България, София 1000,
ул. "Съборна", № 11А
Център за обслужване на клиенти: 0700 1 4554
Телeкс: 23008 brib bg,
SWIFT: BUIBBGSF
е-поща info@eibank.bg

www.eibank.bg

Картов център - Тел: 9399509, 9399508